Home » Beheer

Beheer

Het inspecteren van het onroerend goed. Het behandelen van meldingen van huurders van technische onvolkomenheden.

Het maandelijks, onder overlegging van een afrekening, met de eigenaar verrekenen van het batig saldo van de ontvangsten en uitgaven.

Het actief benaderen van daarvoor in aanmerking komende kandidaten.

Leegstandsbeheer is altijd maatwerk. Tijdelijk beheer van vastgoed vraagt om duidelijkheid, gedegen advies en snelle beslissingen.