Home » Beheer » Commercieel beheer

Commercieel beheer

  • Het actief benaderen van daarvoor in aanmerking komende kandidaten;
  • Het direct opvolgen van aanvragen van potentiele huurders,
  • Het periodiek rapporteren inzake de stand van de verhuur;
  • Het voeren van onderhandelingen met kandidaat-huurder(s) en tevens het adviseren van de opdrachtgever op het gebied de kredietwaardigheid en financiële positie van de kandidaat-huurder, de huurprijs, de contractduur en de overige verhuurvoorwaarden bij het aangaan c.q. de verlenging van de huurovereenkomst;
  • Het opmaken van huurovereenkomsten;
  • Het feitelijk ter beschikking stellen van het object aan huurder c.q. begeleiding daarvan, het opmaken van de staat van oplevering bij de ter beschikkingstelling;
  • Het in geval van mutaties verstrekken van verhuuroverzichten met huurprijzen, aantallen m2, indexeringsdata, expiratiedata en verlengingstermijnen;
  • Jaarlijkse c.q. tijdige rapportage aan de opdrachtgever over de marktsituatie van het gebied waarin het object is gelegen